Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest P.U.P.H. Monrol Sp. z o.o., ul. Ełcka 41, 19-100 Mońki, tel. 85 716-24-72.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celach związanych ze sprzedażą towarów i materiałów na terytorium Polski.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych ustawy.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmieniania;
  • usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  • wniesienia skargi do organy nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 5. W niektórych przypadkach mamy prawo do przekazywania Państwa danych, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować dostawę towarów i materiałów. Będziemy przekazywać dane innym odbiorcom danych, tj. firmom którym zlecamy dostawę.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.